Mauricio “Shogun” Rua and Brazilian Jiu-Jitsu legend Antonio Rogerio Nogueira interview.

Shogun Rua vs Antonio Rogerio Nogueira in a Classic Rematch