Jiu Jitsu

Brazilian Jiu Jitsu related content, outside of mma.

Tim Murphy on Jiu Jitsu