Anthony Joshua faces Vladimir Klitschko.

The Gloves Are Off: Anthony Joshua vs Wladimir Klitschko – 16/04/17